Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja i dyżur wakacyjny

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

27 lutego rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do naszego przedszkola otrzymali formularze potwierdzenia woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w naszej placówce.
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 5 marca 2024r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.
Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji została opublikowana na stronie Biura Edukacji.

od 27 lutego – 4 marca godz.16.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

od 5 marca godz.13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

od 5 marca godz.13.00 do  20 marca godz.20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

od 5 marca godz.13.00 do 21 marca godz.16.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek podpisany profilem zaufanym
i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Ważne

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne. 

Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

25 kwietnia godz.13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 25 kwietnia godz.13.00 do 8 maja do godz.10.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

9 maja godz.13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 9 maja od godz. 13:00 do 24 maja

W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

12 czerwca godz.16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

od 12 czerwca godz.16.00 do 17 czerwca godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie.

Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

12 czerwca  do 18 czerwca godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Ważne

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

26 czerwca godz.13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 26 czerwca godz.13.00 do 1 lipca godz.10.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

2 lipca godz.13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 2 lipca

Procedura odwoławcza.
30 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

Dyżur wakacyjny 2024

Szanowni Państwo
Przypominamy o konieczności wniesienia opłaty za DYŻUR WAKACYJNY - opłata jest potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur.
OPŁATĘ NALEŻY WNIEŚĆ DO 22 MJA 2024r -  w wysokości 17 zł x 15 dni = 255 zł
(numer konta w zakładce " Dla Rodziców - Opłaty")
W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz dopisek "dyżur wakacyjny".
23 maja jest ostatnim dniem księgowania opłat za dyżur wakacyjny.
Wpłaty po terminie nie będą rozliczane, dziecko zostanie wykreślone z listy zakwalifikowanych na dyżur w przedszkolu !!!


Rekrutacja na DYŻUR WAKACYJNY odbyła się w terminie 03 - 19 kwietnia 2024r i była prowadzona za pomocą systemu elektronicznego.
DYŻUR WAKACYJNY dla Przedszkola16 "Zaczarowany Zakątek" 
zaplanowany został na I turnus w terminie 1-19.VII.2024r.

Przedszkole i oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok,
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Wakacyjne przerwy w działalności przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole związane są
z prowadzonymi pracami remontowo - modernizacyjnymi oraz umożliwiają nauczycielom oraz pracownikom placówki skorzystanie z urlopu wypoczynkowego.
W czasie przerwy dzieci mogą korzystać z zajęć w innym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole.

Opieka wakacyjna w każdym z dyżurujących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie organizowana w ramach trzech turnusów.

Turnus

Terminy do zadeklarowania w systemie

Okres

I TURNUS

1.

1 lipca – 5 lipca

2.

8 lipca – 12 lipca

3.

15 lipca – 19 lipca

II TURNUS

1.

22 lipca – 26 lipca

2.

29 lipca – 2 sierpnia

3.

5 sierpnia – 9 sierpnia

III TURNUS

1.

12 sierpnia – 16 sierpnia

2.

19 sierpnia – 23 sierpnia

3.

26 sierpnia – 30 sierpnia

Harmonogram oraz terminy dyżurów poszczególnych placówek znajdziecie Państwo na stronie Biura Edukacji.
R
odzice mogą wybrać jeden lub więcej turnusów lub tylko poszczególne tygodnie.

            Zasady ogólne

 1. Opieką wakacyjną obejmujemy wyłącznie dzieci, uczęszczające w roku szkolnym 2023/2024 do:
  - przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę,
  - przedszkoli biorących udział we wspólnej z miastem rekrutacji, jeśli zadeklarowały one udział w zapisach na dyżury.
 1. Zapisy na dyżur prowadzone są w elektronicznym systemie zapisów.
 2.  We wszystkich placówkach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 3. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, w każdym z turnusów, rodzice mogą wybrać nieograniczoną liczbę placówek przedszkolnych.

  Zapisy na dyżury w systemie elektronicznym:
 1. Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które uczestniczy w rekrutacji na rok 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych szkół podstawowych
   korzystaj z utworzonego przez siebie hasła do systemu rekrutacyjnego;
 2. Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które nie bierze udziału w rekrutacji korzystaj z zakładki "Zarejestruj się"
 3. Rejestrowanie zapisu dziecka w systemie elektronicznym:
 • uzupełniaj dane dziecka,
 • wskaż:
  - turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
  - przedszkola lub oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
  w kolejności od najbardziej preferowanego,
 • zapisz wniosek w systemie i podpisz profilem zaufanym/e-dowodem/podpisem kwalifikowanym – przy tej formie podpisu nie musisz dostarczać wersji papierowej wniosku,
 • pobierz i zapisz wniosek (w formie elektronicznej – w formacie PDF), a po wydrukowaniu i podpisaniu złóż wniosek w przedszkolu
  lub szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.

  Tradycyjna forma zapisu dziecka:
 • pobierz wniosek w przedszkolu lub szkole,
 • wypełnij go odręcznie i po podpisaniu złóż w dyżurującym przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu elektronicznego przedszkole lub szkoła.

  Przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną:
 1. Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola lub szkoły.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego,
  a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
  Na pozostałe wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

  z innych dzielnic. 
 3. Przy ustalaniu kolejności przyjęć dyrektor bierze również pod uwagę:
 • wnioski dotyczące rodzeństw,
 • miejsce przedszkola lub szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 1. Informację o zakwalifikowaniu dziecka znajdziesz w elektronicznym systemie zapisów oraz
  w przedszkolu lub szkole, do której ubiegałeś się o przyjęcie na dyżur.
  Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom lub prawnym opiekunom na adresy

  e-mail wskazane we wniosku.
 2. Dziecko zostanie przyjęte jeśli:
 • wniesiesz opłatę za żywienie (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji
  o zakwalifikowaniu) na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola lub szkoły, do której dziecko jest zakwalifikowane,

lub

 • dostarczysz do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu)
  zaświadczenie o zwolnieniu z opłat za żywienie w macierzystym przedszkolu lub szkoły
  i wystąpisz o zwolnienie z opłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego,

lub

 • dostarczysz do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu)
  zaświadczenie o finansowaniu posiłków przez OPS.
 1. Jeśli nie dokonasz opłaty lub nie dostarczysz zaświadczenia we wskazanym terminie, dziecko zostanie wykreślone z listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur
  w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.
 2. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie na wolne miejsca zgodnie z harmonogramem. 
  Aby wziąć w niej udział, musisz złożyć wniosek bezpośrednio w przedszkolu lub w szkole podstawowej, które dysponują wolnymi miejscami.
 3. Po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej zapisów na dyżury wakacyjne opublikujemy wykaz wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach i szkołach
  – zapisy na pozostałe wolne miejsca prowadzone będą bezpośrednio przez dyrektorów
  – w celu zapisu dziecko musisz skontaktować się z dyżurująca placówką, która posiada wolne miejsca.