Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja i dyżur wakacyjny

Rekrutacja 2022/2023

 

Nowy nabór do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole na rok szkolny 2022/2023
Rekrutacja rozpocznie się jednocześnie w całej Warszawie. 
Informacje o rozpoczęciu rekrutacji i obowiązujących zasadach znajdą się na stronie Biura Edukacji.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

22 lutego -  28 lutego do godz. 16.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

1 marca od godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

1 marca od godz. 13.00 – 17 marca do godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

1 marca od godz. 13.00 – 18 marca do godz. 16.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 
Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji
lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Ważne !!!

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne. 
Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, 
należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

21 kwietnia o godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

21 kwietnia od godz. 13.00 – 27 kwietnia do godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

29 kwietnia o godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 29 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

15 czerwca o godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

15 czerwca od godz. 16.00 – 23 czerwca do godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie.

Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

15 czerwca – 24 czerwca do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji
lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Ważne !!!

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne. 
Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

29 czerwca o godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

29 czerwca od godz. 13.00 – 4 lipca do godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

6 lipca o godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 6 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.


Dyżur wakacyjny 2022/ rekrutacja zakończona

 

Szczegółowe informacje na temat terminów dyżurów przedszkoli w czasie wakacji 2022 znajdziecie Państwo na stronie Biura Edukacji.
Zgodnie z decyzją Biura Edukacji m.st. Warszawy opieka wakacyjna w bieżącym roku szkolnym będzie się odbywała w 3 - tygodniowych turnusach.
Przedszkole będzie funkcjonowało przez 3 tygodnie dla swoich wychowanków i dzieci z innych przedszkoli zgłoszonych przez rodziców.
Pozostałe 6 tygodni będzie okresem przerwy w funkcjonowaniu placówki, w którym nauczyciele i pracownicy obsługi będą mogli wykorzystać urlop wypoczynkowy.
Ustalono następujące terminy organizowania dyżurów:
I turnus:  04 lipca 2022r.  - 22 lipca 2022r.
II turnus: 25 lipca 2022r. - 12 sierpnia 2022r.
III turnus:16 sierpnia 2022r.- 31 sierpnia 2022r.
W naszym przedszkolu dyżur wakacyjny odbędzie się w I turnusie.
Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innych
przedszkoli.
Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się  4 kwietnia i potrwają do 19 kwietnia br. i będą przebiegały przy wykorzystaniu elektronicznego systemu zapisów.

10 maja godz.13:00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka. Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole,
do której dziecko zostanie zakwalifikowane.
Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.

Od 10  maja do 24 maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane – wniesienie opłaty za żywienie.

30 maja godz.13:00

Informacja o przyjęciu dziecka.
Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

Zapisy na wolne miejsca 

31 maja godz. 14:00
 

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

Od 1 czerwca godz. 9:00 do 6 czerwca godz. 16:00

Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.

Od 7 czerwca do 8 czerwca

Rozpatrzenie przez dyrektora wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.

9 czerwca od godz. 15:0

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce.
Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.

10 czerwca godz. 16:00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.