Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z

UCHWAŁĄ NR XLIX/1205/2017
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane są w
przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
w całym czasie ich pracy.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

 

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska

 

 

 Stawka żywieniowa 17 zł 

4 posiłki: 

śniadanie

II śniadanie

obiad

podwieczorek

 

Numer konta na żywienie:

69 1030 1508 0000 0005 5055 7053

 

Rada rodziców: 

35 1240 1040 1111 0011 0001 0519