Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z

UCHWAŁĄ NR XLIX/1205/2017
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane są w
przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
w całym czasie ich pracy.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

 

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska

 

 

 Stawka żywieniowa 17 zł 

4 posiłki: 

śniadanie

II śniadanie

obiad

podwieczorek

 

Numer konta na żywienie:

69 1030 1508 0000 0005 5055 7053

 

Rada rodziców: 

35 1240 1040 1111 0011 0001 0519