Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Bezpieczeństwo, zdrowie i higiena

Procedury dotyczące
bezpieczeństwa i zdrowia dzieci

Procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci i higieny
w Przedszkolu 16 "Zaczarowany Zakątek"

 

Podstawa prawna:


1.Konstytucja RP art.72
2.Konwencja o Prawach Dziecka art.3, art.19, art. 33
3.Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. poz. 60
4.Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego z 14 lutego 2017 r.
5.Rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny
   w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r.
   Dz.U.2003r.Nr 6 poz.69
6.Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.
   Dz.U.z 2005 r. Nr 105 poz.90 ze zm.
7.Statut Przedszkola 16 "Zaczarowany Zakątek" w Warszawie

 

I Procedura -       dotyczy bezpieczeństwa dzieci
                             podczas pobytu w przedszkolu

II Procedura -      dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka
                              z przedszkola

III Procedura -    dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa,
                             że dziecko z przedszkola 
                             chce odebrać rodzic, opiekun prawny, osoba upoważniona
                             będąca pod wpływem alkoholu bądź narkotyków
                             lub zachowująca się agresywnie,
                             która nie jest w stanie zapewnić
                             bezpieczeństwa odbieranemu dziecku

IV Procedura -     dotyczy sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane
                             z przedszkola

V Procedura -       dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola
                              przez rodziców rozwiedzionych bądź żyjących w separacji

VI Procedura-      dotyczy sytuacji, gdy dziecko pod opieką przedszkola
                             uległo wypadkowi

VII Procedura-    dotyczy sytuacji, gdy do przedszkola
                             uczęszczają dzieci przewlekle chore

VIII Procedura-   dotyczy postępowania w przypadku wystąpienia w przedszkolu
                             choroby zakaźnej lub wszawicy

IX Procedura -     dotyczy zabaw w przedszkolu, w ogrodzie, spacerów
                             
i organizacji wycieczek poza teren przedszkola

X Procedura -      dotyczy postępowania w sytuacji wystąpienia
                             
zagrożenia wymagającego ewakuacji

XI Procedura -     w zakresie monitorowania osób
                             wchodzących i opuszczających teren przedszkola

XII Procedura-    dotyczy postępowania na wypadek
                             wystąpienia zatrucia w przedszkolu

XIII Procedura-   dotyczy przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania
                             skarg i wniosków

XIV Procedura-    dotycząca bezpieczeństwa i higieny

XV Procedura -     dotycząca obiegu informacji zwrotnych
                              
w relacji rodzice - przedszkole

XVI Procedura-     dotycząca udzielania pierwszej pomocy

XVII Procedura -  dotycząca postępowania na wypadek
                              zaistnienia sytuacji kryzysowej

XVIII Procedura - dotycząca postępowania w razie
                               nagłego zachorowania dziecka

XIX Procedura -    dotyczy pobytu dziecka w przedszkolu

XX Procedura -     dotyczy postępowania w przypadku podejrzenia
                              o stosowanie przemocy w rodzinie wobec dziecka


Szanowni Państwo
w przypadku konieczności czasowego zabrania dziecka z przedszkola w trakcie zajęć przedszkolnych i chęci ponownego przyprowadzenia (w tym samym dniu)
( np. wizyta kontrolna u lekarza, zajęcia poza przedszkolem itp.) będziecie Państwo zobowiązani do napisania oświadczenia o przejęciu opieki nad dzieckiem na czas jego pobytu poza przedszkolem.
Po ponownym przyprowadzeniu dziecka, nauczycielka odnotuje na oświadczeniu czas powrotu dziecka i ponowne przejęcie opieki.

 

Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą

 Zdrowie i Higiena

  

Bardzo prosimy o monitorowanie stanu zdrowia dzieci

W przypadku zauważenia objawów choroby: 
katar, kaszel, temperatura, wymioty, biegunka, wysypka
lub innych niepokojących objawów prosimy o nieprzyprowadzanie dziecka do przedszkola - kontakt z lekarzem

W przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej prosimy o niezwłoczne poinformowanie
p. Dyrektor i wychowawczyń w grupie dziecka.

Bardzo prosimy o systematyczne - codzienne sprawdzanie dzieciom
czystości skóry głowy i włosów.

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą
należy o tym fakcie zawiadomić p. Dyrektor i wychowawczynie grupy
oraz podjąć wszelkie czynności prowadzące do likwidacji pasożytów u dziecka.

  

Programy Profilaktyczne 
Realizowane w Przedszkolu 16 "Zaczarowany Zakątek"
roku szkolnym 2023/2024

 

 

"CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"  

Cele programu:
1. Zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci
przed działaniem dymu tytoniowego i smogu
2. Kształtowanie asertywnych postaw wśród dzieci
dotyczących ich własnego zdrowia


 
"PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY" - fluoryzacja

Cele programu:
1. Poprawa stanu zdrowia jamy ustnej
2.Zmniejszenie zapadalności na próchnicę


"PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWIA" - we współpracy z NFZ
Cele programu:
1. Edukacja zdrowotna
2. Profilaktyka prozdrowotna wśród dzieci i ich rodzin

"PROGRAM PROFILAKTYKI STATYKI CIAŁA" - badania przesiewowe
Cele programu:
1. Wykrycie asymetrii i zaburzeń postawy ciała u dzieci
2.Wczesna diagnostyka
3.Ukierunkowanie działań korekcyjnych