Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Bezpieczeństwo, zdrowie i higiena

Procedury dotyczące
bezpieczeństwa i zdrowia dzieci

Procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci i higieny
w Przedszkolu 16 "Zaczarowany Zakątek"

 

Podstawa prawna:


1.Konstytucja RP art.72
2.Konwencja o Prawach Dziecka art.3, art.19, art. 33
3.Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. poz. 60
4.Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego z 14 lutego 2017 r.
5.Rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny
   w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r.
   Dz.U.2003r.Nr 6 poz.69
6.Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.
   Dz.U.z 2005 r. Nr 105 poz.90 ze zm.
7.Statut Przedszkola 16 "Zaczarowany Zakątek" w Warszawie

 

I Procedura -       dotyczy bezpieczeństwa dzieci
                             podczas pobytu w przedszkolu

II Procedura -      dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka
                              z przedszkola

III Procedura -    dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa,
                             że dziecko z przedszkola 
                             chce odebrać rodzic, opiekun prawny, osoba upoważniona
                             będąca pod wpływem alkoholu bądź narkotyków
                             lub zachowująca się agresywnie,
                             która nie jest w stanie zapewnić
                             bezpieczeństwa odbieranemu dziecku

IV Procedura -     dotyczy sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane
                             z przedszkola

V Procedura -       dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola
                              przez rodziców rozwiedzionych bądź żyjących w separacji

VI Procedura-      dotyczy sytuacji, gdy dziecko pod opieką przedszkola
                             uległo wypadkowi

VII Procedura-    dotyczy sytuacji, gdy do przedszkola
                             uczęszczają dzieci przewlekle chore

VIII Procedura-   dotyczy postępowania w przypadku wystąpienia w przedszkolu
                             choroby zakaźnej lub wszawicy

IX Procedura -     dotyczy zabaw w przedszkolu, w ogrodzie, spacerów
                             
i organizacji wycieczek poza teren przedszkola

X Procedura -      dotyczy postępowania w sytuacji wystąpienia
                             
zagrożenia wymagającego ewakuacji

XI Procedura -     w zakresie monitorowania osób
                             wchodzących i opuszczających teren przedszkola

XII Procedura-    dotyczy postępowania na wypadek
                             wystąpienia zatrucia w przedszkolu

XIII Procedura-   dotyczy przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania
                             skarg i wniosków

XIV Procedura-    dotycząca bezpieczeństwa i higieny

XV Procedura -     dotycząca obiegu informacji zwrotnych
                              
w relacji rodzice - przedszkole

XVI Procedura-     dotycząca udzielania pierwszej pomocy

XVII Procedura -  dotycząca postępowania na wypadek
                              zaistnienia sytuacji kryzysowej

XVIII Procedura - dotycząca postępowania w razie
                               nagłego zachorowania dziecka

XIX Procedura -    dotyczy pobytu dziecka w przedszkolu

XX Procedura -     dotyczy postępowania w przypadku podejrzenia
                              o stosowanie przemocy w rodzinie wobec dziecka

 Zdrowie i Higiena

 

Szanowni Państwo,

z dniem 01.09.2021r. na podstawie wytycznych GIS (z 19.11.2020r.) i rozporządzenia MEN
(z 29.04.2020r.)
zostały zaktualizowane nasze 
"Nowe zasady pobytu dzieci w przedszkolu
w związku z sytuacją epidemiczną" 
oraz opracowane "Procedury Przedszkola 16 w COVID - 19"

Bardzo prosimy o wnikliwe zapoznanie się z ogłoszeniami publikowanymi w w przedszkolu
i informacjami przesłanymi do Państwa drogą mailową
oraz stosowanie się do wszelkich zawartych w nich zaleceń
 
Informacje zawarte w opracowanych przez nas w "Nowych zasadach..."
będą systematycznie aktualizowane zgodnie z kolejnymi wytycznymi GIS i MEN 

  

Bardzo prosimy o monitorowanie stanu zdrowia dzieci

W przypadku zauważenia objawów choroby: 
katar, kaszel, temperatura, wymioty, biegunka, wysypka
lub innych niepokojących objawów
prosimy o nieprzyprowadzanie dziecka do przedszkola - kontakt z lekarzem

W przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej prosimy o niezwłoczne poinformowanie
p. Dyrektor i wychowawczyń w grupie dziecka

 

Bardzo prosimy o systematyczne sprawdzanie dzieciom
czystości skóry głowy i włosów

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą
należy o tym fakcie zawiadomić p. Dyrektor i wychowawczynie grupy
oraz podjąć wszelkie czynności prowadzące do likwidacji pasożytów u dziecka

  

Programy Profilaktyczne 
Realizowane w Przedszkolu 16 "Zaczarowany Zakątek"
roku szkolnym 2020/2021 

 

 

"PRZEZ ŚMIECH DO WIEDZY - POKONAJ WIRUSA"

 

Cele projektu:

1. Uświadomienie dzieciom, że w ich otoczeniu
istnieją organizmy niewidzialne gołym okiem
2. Zrozumienie przez dzieci zagrożeń związanych
z bakteriami chorobotwórczymi i wirusami
3. Stosowanie przez dzieci podstawowych zasad
profilaktyki antywirusowej i anty bakteryjnej
4.Zwiększenie u dzieci poczucia własnego bezpieczeństwa
podczas pandemii


 W projekcie zostanie wykorzystana
nowatorska metoda kabaret edukacyjny

 

 Projekt objęty jest patronatem M.St.Warszawa

 

"CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"  

Cele programu:
1. Zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci
przed działaniem dymu tytoniowego i smogu
2. Kształtowanie asertywnych postaw wśród dzieci
dotyczących ich własnego zdrowia

 

Programy objęte są patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

 "PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY"

Cele programu:
1. Poprawa stanu zdrowia jamy ustnej
2.Zmniejszenie zapadalności na próchnicę

 

"PROGRAM PROFILAKTYKI STATYKI POSTAWY CIAŁA"

Cele programu:
1. Wykonanie badań przesiewowych wśród dzieci przedszkolnych
2.Zapobieganie powstawaniu wad postawy
3. Wdrożenie działań korekcyjnych (w uzasadnionych przypadkach)